The Evolution Deceit

Tekvir Suresi ( 29 Verses )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Güneş, köreltildiği zaman,

2 . Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman,

3 . Dağlar, yürütüldüğü zaman,

4 . Gebe develer, kendi başına terk edildiği zaman,

5 . Vahşi-hayvanlar, toplandığı zaman,

6 . Denizler, tutuşturulduğu zaman,

7 . Nefisler, birleştiği zaman,

8 . Ve 'diri diri toprağa gömülen kızcağıza' sorulduğu zaman:

9 . "Hangi suçtan dolayı öldürüldü?"

10 . Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman,

11 . Gök, sıyrılıp-yüzüldüğü zaman

12 . Cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman,

13 . Cennet de yakınlaştırıldığı zaman,

14 . (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip-öğrenmiştir.

15 . Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen)lere,

16 . Bir akış içinde yerini alanlara;

17 . Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye andolsun,

18 . Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha;

19 . Şüphesiz o (Kur'an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah'tan getirdiği) sözüdür;

20 . (Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arşın sahibi Katında şereflidir.

21 . Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir.

22 . Sizin sahibiniz bir deli değildir.

23 . Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür.

24 . O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.)

25 . O (Kur'an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir.

26 . Şu halde, siz nereye kaçıp-gidiyorsunuz?

27 . O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir;

28 . Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak dileyenler için.

29 . Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

 

 

 

In this page you can listen Tekvir Suresi in English, Tekvir Suresi and read and download Tekvir Suresi in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Tekvir Suresi translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Tekvir Suresi in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . Kamer Suresi 55 . Rahman Suresi 56 . Vakıa Suresi 57 . Hadid Suresi 58 . Mücadele Suresi 59 . Haşr Suresi 60 . Mümtehine Suresi 61 . Saff Suresi 62 . Cum'a Suresi 63 . Münafikun Suresi 64 . Tegabün Suresi 65 . Talak Suresi 66 . Tahrim Suresi 67 . Mülk Suresi 68 . Kalem Suresi 69 . Hakka Suresi 70 . Mearic Suresi 71 . Nuh Suresi 72 . Cin Suresi 73 . Müzzemmil Suresi 74 . Müddesir Suresi 75 . Kıyamet Suresi 76 . İnsan Suresi 77 . Mürselat Suresi 78 . Nebe' Suresi 79 . Nazi'at Suresi 80 . Abese Suresi 81 . Tekvir Suresi 82 . İnfitar Suresi 83 . Mutaffifin Suresi 84 . İnşikak Suresi 85 . Buruc Suresi 86 . Tarık Suresi 87 . A'la Suresi 88 . Gaşiye Suresi 89 . Fecr Suresi 90 . Beled Suresi 91 . Şems Suresi 92 . Leyl Suresi 93 . Duha Suresi 94 . İnşirah Suresi 95 . Tin Suresi 96 . Alak Suresi 97 . Kadir Suresi 98 . Beyyine Suresi 99 . Zelzele Suresi 100 . Adiyat Suresi 101 . Kaari'a Suresi 102 . Tekasür Suresi 103 . Asr Suresi 104 . Hümeze Suresi 105 . Fil Suresi 106 . Kureyş Suresi 107 . Ma'un Suresi 108 . Kevser Suresi 109 . Kafirun Suresi 110 . Nasr Suresi 111 . Mesed Suresi 112 . İhlas Suresi 113 . Felak Suresi 114 . Nas Suresi
Harun Yahya's Influences | Presentations | Audio Books | Interactive CDs | Conferences| About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to this site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top