The Evolution Deceit

Vakıa Suresi ( 96 Verses )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Vakıa (kesin bir gerçek olan kıyamet) vuku bulduğu zaman,

2 . Onun vukuuna (gerçekleşmesine artık) yalan diyecek yoktur.

3 . O aşağılatıcı, yücelticidir.

4 . Yer, şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı,

5 . Ve dağlar darmadağın olup ufalandığı,

6 . Derken toz duman halinde dağılıp-savrulduğu,

7 . Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman;

8 . İşte o "Ashab-ı Meymene", ne (kutludur o) "Ashab-ı Meymene".

9 . "Ashab-ı Meş'eme" ne (mutsuz ve uğursuzdur o) "Ashab-ı Meş'eme".

10 . Yarışıp öne geçenler de, öne geçmiş öncülerdir.

11 . İşte onlar, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlardır.

12 . Nimetlerle-donatılmış cennetler içinde;

13 . Birçoğu geçmiş (ümmet)lerden,

14 . Birazı da sonrakilerden.

15 . 'Özenle işlenmiş mücevher' tahtlar üzerindedirler.

16 . Karşılıklı yaslanmışlardır.

17 . Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dönüp dolaşır;

18 . Kaynağından (doldurulmuş) testiler, ibrikler ve kadehler,

19 . Ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir.

20 . Arzulayıp-seçecekleri meyveler,

21 . Canlarının çektiği kuş eti.

22 . Ve iri gözlü huriler,

23 . Sanki saklı inciler gibi;

24 . Yaptıklarına bir karşılık olmak üzere (onlara sunulur);

25 . Orada, ne 'saçma ve boş bir söz' işitirler, ne günaha sokma.

26 . Yalnızca bir söz (işitirler:) "Selam, selam."

27 . "Ashab-ı Yemin", ne (kutludur o) "Ashab-ı Yemin."

28 . Yüklü dalları bükülmüş kiraz (ağaçları),

29 . Üstüste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları,

30 . Yayılıp-uzanmış gölgeler,

31 . Durmaksızın akan su(lar);

32 . Ve (daha) birçok meyveler arasında,

33 . Kesilip-eksilmeyen ve yasaklanmayan (meyveler).

34 . Yükseklere-kurulmuş döşekler (sedirler).

35 . Gerçek şu ki, Biz onları yeni bir inşa (yaratma) ile inşa edip-yarattık.

36 . Onları hep bakireler olarak kıldık,

37 . Eşlerine sevgiyle tutkun (ve) hep yaşıt,

38 . "Ashab-ı Yemin" olanlar için.

39 . (Bunların) Birçoğu geçmiş (ümmet)lerden,

40 . Birçoğu da sonrakilerdendir.

41 . "Ashab-ı Şimal", ne (mutsuzdur o) "Ashab-ı Şimal."

42 . Hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su,

43 . Ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler.

44 . Ki o, ne serindir, ne ferahlatıcı (kerim).

45 . Çünkü onlar, bundan önce varlık içinde şımartılmış olanlardı.

46 . Onlar, büyük günah üzerinde ısrarlı davrananlardı.

47 . Ve derlerdi ki: "Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuzda mı, gerçekten biz mi diriltilecekmişiz?"

48 . "Önceden gelip-geçmiş atalarımız da mı?"

49 . De ki: "Şüphesiz, öncekiler de ve sonrakiler de."

50 . "Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır."

51 . Sonra gerçekten siz, ey sapık olan yalanlayıcılar,

52 . Şüphesiz zakkum olan bir ağaçtan yiyeceksiniz.

53 . Böylece karınları(nızı) ondan dolduracaksınız.

54 . Onun üzerine de alabildiğine kaynar sudan içeceksiniz.

55 . Üstelik 'içtikçe susayan hasta develerin' içişi gibi içeceksiniz.

56 . İşte bu, onların din (hesap ve ceza) gününde şölenleridir.

57 . Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz?

58 . Şimdi (rahimlere) dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü?

59 . Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa Yaratıcı Biz miyiz?

60 . Sizin aranızda ölümü takdir eden Biziz ve Bizim önümüze geçilmiş değildir;

61 . (Yerinize) Benzerlerinizi getirip-değiştirme ve sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde-inşa etme konusunda.

62 . Andolsun, ilk inşa (yaratma)yı bildiniz; ama öğüt alıp-düşünmeniz gerekmez mi?

63 . Şimdi ekmekte olduğunuz (tohum)u gördünüz mü?

64 . Onu sizler mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren Biz miyiz?

65 . Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık; böylelikle şaşar-kalırdınız.

66 . (Şöyle de sızlanırdınız:) "Doğrusu biz, ağır bir borç altına girip-zorlandık."

67 . "Hayır, biz büsbütün yoksun bırakıldık."

68 . Şimdi siz, içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü?

69 . Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz?

70 . Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık; şükretmeniz gerekmez mi?

71 . Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü?

72 . Onun ağacını sizler mi inşa ettiniz (yarattınız), yoksa onu inşa eden Biz miyiz?

73 . Biz onu hem bir öğüt ve hatırlatma (konusu), hem ihtiyacı olanlara bir meta kıldık.

74 . Şu halde büyük Rabbini ismiyle tesbih et.

75 . Hayır, yıldızların yer (mevki)lerine yemin ederim.

76 . Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir.

77 . Elbette bu, bir Kur'an-ı Kerim'dir.

78 . Saklanmış-korunmuş bir Kitap'ta (yazılı)dır.

79 . Ona, temizlenip-arınmış olanlardan başkası dokunamaz.

80 . Alemlerin Rabbinden indirilmedir.

81 . Şimdi siz bu sözü mü hor görüp-küçümsüyorsunuz?

82 . Ve rızkınızı (Kur'an'dan yararlanma nimetini bırakıp onu) mutlaka yalan saymaktan ibaret mi kılıyorsunuz?

83 . Hele can boğaza gelip dayandığında,

84 . Ki o sırada siz (sadece) bakıp-durursunuz,

85 . Biz ona sizden daha yakınız; ancak görmezsiniz.

86 . İşte o vakit, eğer ceza görmeyecek iseniz,

87 . Eğer doğru söylüyorsanız, onu, (çıkmakta olan canı) geri çevirsenize.

88 . Eğer o (ölecek kişi), yakın kılınan (mukarreb olan)lardan ise,

89 . Bu durumda rahatlık, güzel rızık ve nimetlerle donatılmış cennet (onundur).

90 . Ve eğer "Ashab-ı Yemin"den ise,

91 . Artık, "Ashab-ı Yemin"den selam sana.

92 . Ve eğer o, yalanlayan sapıklardan ise,

93 . Artık (onun için) alabildiğine kaynar sudan bir şölen vardır.

94 . Ve çılgınca yanan ateşe bir atılma da.

95 . Şüphesiz bu, kesin bilgi ifade eden bir gerçektir (Hakku'l-Yakin).

96 . Öyleyse büyük Rabbini ismiyle tesbih et.

 

 

 

In this page you can listen Vakıa Suresi in English, Vakıa Suresi and read and download Vakıa Suresi in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Vakıa Suresi translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Vakıa Suresi in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . Kamer Suresi 55 . Rahman Suresi 56 . Vakıa Suresi 57 . Hadid Suresi 58 . Mücadele Suresi 59 . Haşr Suresi 60 . Mümtehine Suresi 61 . Saff Suresi 62 . Cum'a Suresi 63 . Münafikun Suresi 64 . Tegabün Suresi 65 . Talak Suresi 66 . Tahrim Suresi 67 . Mülk Suresi 68 . Kalem Suresi 69 . Hakka Suresi 70 . Mearic Suresi 71 . Nuh Suresi 72 . Cin Suresi 73 . Müzzemmil Suresi 74 . Müddesir Suresi 75 . Kıyamet Suresi 76 . İnsan Suresi 77 . The Emissaries, Winds Sent Forth 78 . The Tidings, The Announcement 79 . Those Who Drag Forth, Soul-snatchers 80 . He Frowned! 81 . The Overthrowing, Extinguished! Wrapping Things Up 82 . The Cleaving, Bursting Apart 83 . Defrauding, The Cheats, Cheating 84 . The Sundering, Splitting Open 85 . The Mansions Of The Stars, Constellations 86 . The Morning Star, The Nightcomer 87 . The Most High, Glory To Your Lord In The Highest 88 . The Overwhelming, The Pall 89 . The Dawn, Daybreak 90 . The City, This Countryside 91 . The Sun 92 . The Night 93 . The Morning Hours, Morning Bright! 94 . Solace, Consolation, Relief 95 . The Fig, The Figtree 96 . The Clot, Read! 97 . Power, Fate 98 . The Clear Proof, Evidence 99 . The Earthquake 100 . The Courser, The Chargers 101 . The Calamity, The Stunning Blow, The Disaster 102 . Rivalry In World Increase, Competition 103 . The Declining Day, Eventide, The Epoch 104 . The Traducer, The Gossipmonger 105 . The Elephant 106 . Winter, Quraysh 107 . Small Kindnesses, Almsgiving, Have You Seen? 108 . Abundance, Plenty 109 . The Disbelievers, Atheists 110 . Succour, Divine Support 111 . Palm Fibre, The Flame 112 . The Unity, Sincerity, Oneness Of Allah 113 . The Daybreak, Dawn 114 . Mankind
Harun Yahya's Influences | Presentations | Audio Books | Interactive CDs | Conferences| About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to this site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top