MP4 : Yusuf Abu Bakr / NigeriaFLV : Yusuf Abu Bakr / NigeriaMP4 FOR IPOD (edge) : Yusuf Abu Bakr / NigeriaMP3 : Yusuf Abu Bakr / Nigeria